Vybudování odborných učeben 2. ZŠ Rakovník

Vybudování odborných učeben 2. ZŠ Rakovník

Další modernizace školy.

Pod záštitou města byl v únoru letošního roku podán projekt CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003761 s názvem Vybudování odborných učeben 2. ZŠ Rakovník. V listopadu bylo rozhodnuto o jeho podpoře a financování v rámci IROP (Integrovaný regionální operační program). Celková částka, která umožní zbudování a vybavení odborných učeben v půdní vestavbě nové budovy školy v Nádražní ulici, se blíží  20.000.000,- Kč.

Projektu věnuje pozornost také Rakovnický deník.