Deváťáci v MŠ V Lukách 2018

Návštěva ,,deváťáků“ z 2.ZŠ v MŠ V Lukách

V lednu jsme se s paní učitelkou Fuksovou vydali na exkurzi do mateřské školy ,,V Lukách" v Rakovníku. V MŠ nás přivítala nejprve paní ředitelka Jana Kovářová, poté i paní učitelky. Každá námi vytvořená skupinka si vybrala třídu, v níž si zkusila práci učitelky. Šlo o různé věkové kategorie dětí- od nejmladších až po ty nejstarší . Bylo velmi zajímavé i zábavné zapojovat se s budoucími školáky do ranních činností. Děkujeme.

Žáci 9. tříd