Alternativní školy 2017

Alternativní školy 2017

Alternativní školy

V týdnu 13. 3. – 17. 3. 2017 proběhla v 5. C výuka netradiční formou. Hlavní myšlenkou bylo vyzkoušet něco nového, co by mohlo žáky nejen motivovat k lepším výkonům, ale zároveň objevit v nich skryté dovednosti, nápady či fantazii. Vzorem pro výuku byly alternativní školy, z větší části Freinetova škola.

Třída byla upravena na 6 pracovních koutků po 4 místech. Denně dostal každý žák z kartotéky kartičku se svými úkoly, které měl plnit. Tempo si žáci volili sami, úlohy plnili dle vlastního uvážení. Podmínkou bylo pouze to, že na konci týdne by měli mít splněné úkoly ze všech kartiček, které průběžně od pondělí do čtvrtka dostali.

V každém koutku měli žáci k dispozici různou literaturu, kterou mohli plně využívat. Mohli se volně pohybovat po třídě, půjčit si knihu z jiného koutku či ze stolu, kde byly navíc k zapůjčení učebnice z předchozích ročníků. V případě, že nenašli informace k zadaným úlohám v žádné literatuře, mohli použít i internet.

V pátek 17. 3. a v pondělí 20. 3. proběhly vlastní prezentace žáků u vybraných úkolů. Následně došlo k hodnocení zpracované práce, prezentace a celkového přístupu. Hodnocení proběhlo nejen ze strany učitele, ale též ze strany žáků.

Většina žáků se zhostila práce s nadšením a velmi poctivě. Musím říct, že mnozí vytvořili zajímavé pracovní listy z českého jazyka a matematiky, kde využili hravosti a fantazie. U některých žáků bylo obdivuhodné, s jakou poctivostí úlohy plnili, jak je měli nejen krásně napsané, ale i upravené. Vznikly zajímavé básně, bajky, povídky a mnoho dalších materiálů, kterých můžeme během hodin dále využít. Dokonce se objevily i názory, že by si takovouto výuku dokázali představit i do budoucna.

Přestože se u některých žáků objevil negativní přístup k plnění úkolů, většina třídy vše stihla a byla na sebe náležitě hrdá.

Všem moc děkuji a zároveň je chválím, jak si dokázali skvěle poradit a při vypracovávání zadání potřebovali jen minimální pomoc.

Miluše Seidlová