Vánoční koncert 2018

Vánoční koncert 2018

V chrámu sv. Bartoloměje vystoupily pěvecké sbory školy

Již tradičně 26. prosince se v chrámu svatého Bartoloměje uskutečnil Vánoční koncert pěveckých sborů naší školy, který byl doplněn pásmem recitace. Vystoupení žáků, které vedly paní učitelky Libuše Martínkové a Miluše Seidlová, zpříjemnilo sváteční atmosféru těchto dní a přilákalo mnoho diváků a posluchačů z řad rodičů, žáků i ostatní veřejnosti. Za milé vystoupení patří dík všem účinkujícím.

Vánoční koncert 2018