Hvězdárna 2015

Štefánikova hvězdárna Praha

Dne 9.12.2015 uskutečnila naše třída 7.C společně se 7.A exkurzi do Prahy. Cílem byla Štefánikova hvězdárna na Petříně. U vchodu se nás ujala instruktorka, která nám nastínila obsah exkurze. V sále jsme shlédli 30 minutový dokumentární film o Vesmíru. Po jeho skončení jsme mohli pokládat naše zvídavé otázky. Instruktorka nám je ochotně a srozumitelně zodpověděla. Pak jsme byli rozděleni do dvou skupin podle tříd. Naše třída si šla prohlédnout galerii s různými exponáty. Třída 7.A mezitím navštívila chladnou kopuli , ve které byla možnost nahlédnout do ohromného dalekohledu. Poté jsme se vystřídali. Na závěr jsme si obě třídy společně prohlédli hlavní kopuli. Exkurze byla poučná a zajímavá. Kdo chtěl, mohl si zakoupit suvenýr, který mu návštěvu hvězdárny připomene. :-) ;-)

Nela Cibulská 7.C

Hvězdárna 2015