Muzeum 2017

Muzeum 2017

Ve stínu impéria

V pondělí 20. 11. navštívili žáci šestých ročníků výstavu v místním muzeu věnovanou Germánům, kteří na sklonku pravěku osídlili naše území. Po úvodním slovu archeoložky paní Kateřiny Blažkové studenti úspěšně splnili úkoly, vyzkoušeli si zbroj římského legionáře, seznámili se s typickým germánským účesem a vyrobili si jednoduchý katapult. Výstava jim nejen přiblížila život Germánů v době římské, ale také je seznámila s dobovými archeologickými nálezy z okolí Rakovníka.

D. Herinková