Exkurze Škoda auto 2017

Exkurze Škoda auto 2017

Prohlídka Muzea a výrobního závodu

Aneb

Exkurze do zákulisí automobilky Škoda  

Naše dobrodružná výprava začínala ráno – přesněji uvedeno, náš autobus odjížděl v 7:45. Dvě rozespalé třídy (až na pár jedinců jsme byli všichni :) se nasoukali do povozného vehiklu a byli připraveni vidět jakési zákulisí české automobilky Škoda.

Když jsme dorazili bylo něco kolem 10 hodin ráno. A nás čekala historie, přítomný stav až budoucnost již zmíněné značky shrnutá v přednášce paní průvodkyně. Spoustu nových informací nám jistě bylo sděleno tou nejsnáze pochopitelnou formou, takže musím konstatovat, že to nebyla laicky řečeno nuda, a to už jenom proto, že jsme měli v uchu připevněné sluchátko, kterým jsme poslouchali celý výklad – nikdy jsem nic podobného nezažila. V průběhu přednášky nám byla předváděna sbírka aut revolučních i historických, bicyklů a všeho dalšího možného i nemožného…

Po Muzeu jsme se autobusem přemístili do výrobního závodu.Vše působilo velmi masivně a objemně. Než jsme vůbec projeli branou, bylo nám řečeno, že používat mobilní telefony je přísně zakázáno. Všichni jsme toto nařízení akceptovali a vstoupili dovnitř malými nevinně vypadajícími dveřmi. Avšak po vchodu bylo vše neuvěřitelně velké. Všechno se zdálo být chaotické, ale naopak v tomhle oboru musí být vždy systém. Nicméně, zde nás provázel pan průvodce. Vysvětloval nám vše, co bylo potřebné k výrobě a k zhotovení auta. Byly zde různé nástroje k tomu určené (např. nám bylo ukázáno zhotovení karoserie)

Následně naše poslední stanoviště, kam jsme se znovu přesunuli autobusem. Poslední úsek byl konečná montáž automobilů. Měli jsme tu možnost pozorovat techniky při práci, jejich rychlost reagování byla pozoruhodná. Také, nám bylo nabídnuto studium po ukončení základní školy – Střední odborné učiliště strojírenské zaujmulo několik z mých spolužáků. Pán, který nás provázel posledním úsekem byl velmi vzdělaný, a také nás motivoval ke studiu čehokoliv co pro nás bude mít smysl.

Michaela Zádová za 8.B

Dne 7.12. jsme se vydali do Mladé Boleslavi na exkurzi do Škodovky. Nejdříve byla řeč o historii vozů - aut i motorek, poté se mluvilo o zakladatelích značky. Vše jsme si mohli zdokumentovat a tak se nám prohlídka moc líbila a nikdo se nenudil. Dále následovala lisovna plechů, naší nemalou skupinu si převzal sympatický a vtipný průvodce. Lisovna plechů nás velice zaujala. Během přednášky si spoustu z nás uvědomila, že by zde chtěla pracovat, sestavovat auta nebo i provádět. Nakonec jsme se šli podívat na poslední část výroby. Naživo jsme viděli jak se auta sestavují do podoby, ve které je vidíme na silnicích. Celý výlet jsme si moc užili. Děkujeme paní učitelce Čadkové a paní učitelce Vostré za zrealizování této exkurze. Velké díky patří také průvodcům ve Škodovce a Vám všem kteří jste se exkurze zúčastnili, bylo to skvělý.

Lucie Daňková VIII.A

Exkurze Škodovka 2017