Družina - Karneval 2016

Zaměstnanci DDM připravili ve čtvrtek 18.2. pro děti ze ŠD maškarní karneval. Děti si zatančily, zasoutěžily a také byly vyhlášeny nejhezčí masky. Na všechny čekala drobná odměna i občerstvení u baru. Pracovníkům DDM patří velké poděkování.

V. Pejšová

Družina - karneval 2016