Družina - fotbalový turnaj 2016

Družina - fotbalový turnaj 2016

Fotbalový turnaj v družině

Děti ze ŠD si zahrály fotbal mezi sebou. V pondělí 9.5. druháci, ve středu 11.5. chlapci z prvních tříd. Na 1. místě se umístila 1.A a 2.A, na druhém místě 1.C a 2.B. Družstva si odnesla diplomy a každý hráč dostal sladkost.

V. Pejšová

Družina - fotbalový turnaj 2016