Družina - Den dětí 2016

Družina - Den dětí 2016

Děti ze ŠD oslavily svůj svátek dvakrát. Ve středu byly na pohádce Zvířátka a loupežníci, kterou zahrály děti z dramatického kroužku pod vedením paní Nadi Mikeskové.

Hod talířem, střílení z pistolky, hod kroužků, skákání v pytlích a skládání rébusů si děti vyzkoušely na zahradě u ŠD. Kdo splnil všechny úkoly, dostal sladkost. Průkazky na hry si děti vyrobily samy.

V. Pejšová

Družina - Den dětí 2016