Družina - adventní čas 2016

Družina - adventní čas 2016

Adventní čas v družině

Děti prožívají adventní čas ve velkém očekávání a tak tomu bylo i v ŠD. Vlastnoručně vyzdobily stromek i družinu, navštívily výstavu vánočních stromků na náměstí. Následovala besídka, kde zpívaly koledy, soutěžily. Posezení bylo ukončeno ochutnávkou pečiva z domova a vánočním čajem ze ŠD.

V. Pejšová

Družina - adventní čas 2016