Družina - legiovlak 2018

Družina - legiovlak 2018

Legiovlak

6. a 7. oddělení naší ŠD bylo 22.11.2018 na návštěvě historického Legiovlaku. A bylo se na co dívat. Děti se zájmem a zaujetím sledovaly exponáty o životě a bojích našich legionářů v Rusku. Jejich oči však nejvíce zaujaly zbraně, a navíc, si je mohly i omakat. Zdařilá akce, děkujeme za možnost prohlídky.

J. Pečínková, B. Svobodová

Družina - Legiovlak 2018