Přehled článků

Oznámení o konání voleb do školské rady

24.10.2017 | Kategorie: Škola   |   Autor: A. Administrator

V souladu s ustanovením §167, odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění, a v souladu s Volebním řádem školských rad základních škol zřizovaných městem Rakovník, oznamujeme konání voleb zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady.